» » شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی سال 1395 سطح استانی

شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی سال 1395 سطح استانی

توسط : tmsmporg | بازدیدها : 11190 | 
27 دی 1395
|
|
نظرات : 0

رئیس‏‏/ مدیرکل‏‏/ مدیرعامل محترم ........

 

باسلام و احترام؛

به منظور ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان(در اجرای بند (الف) و (ب) ماده 3 آییننامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه شماره 4225‏‏/44327 مورخ 14‏‏/1‏‏/1389 هیأت وزیران) و پیرو ابلاغ بخشنامه شماره 940121 مورخ 14‏‏/10‏‏/1395، به پیوست تصویر شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1395 دستگاههای اجرایی استان به همراه دستورالعمل امتیازدهی و مستندات هر یک از شاخصها حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است ضمن مطالعه شاخصها، دستور فرمایید ارزیابی عملکرد آن دستگاه از طریق سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد دولت با رعایت موارد ذیل در موعد مقرر انجام گردد.

 * مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در بخش شاخص های عمومی، تفاهم نامه بین دستگاه و سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع بند دو تصویب نامه شماره 127675‏/ت 50642هـ مورخ 28‏/10‏/1393 هیأت محترم وزیران) می باشد. بدیهی است در صورت نداشتن برش استانی شاخص ها، اهداف برنامه عملیاتی ستاد دستگاه های اجرایی برای واحد استانی مربوط به همان دستگاه مورد عمل قرار می گیرد.

 * شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1395 دستگاه های اجرایی سطح استانی به همراه دستورالعمل امتیازدهی در وب سایت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان به نشانی www.modiriat.golestanmporg.ir قرار دارد.

  * درخصوص شاخص های اختصاصی، باتوجه به مفاد بند (ب) ماده 3 آیین نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنی بر پیشنهاد شاخص ها از سوی ستاد دستگاه و بررسی و تأیید آنها توسط سازمان، لازم است شاخص های پیشنهادی سال 1395 به همراه اهداف برنامه ای با ارائه مستندات مربوط به منبع استخراج شاخص ها در قالب ماده 1 دستورالعمل اجرایی استقرار نظام دمیریت عملکرد (بخشنامه شماره 27911 مورخ 28‏/5‏/1389) با در نظر گرفتن وظایف و مأموریت های دستگاه، اسناد برنامه توسعه، سیاست های اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد بالادستی، در قالب فرم (الف) نهایی شده باشد. رویت شاخص های اختصاصی برای وزارتخانه ها و سازمان های مستقل در سامانه نظام مدیریت عملکرد مستقر در دستگاه پس از تصویب شاخص ها و ابلاغ آنها امکان پذیر خواهد بود. همچنین ضروری است وزارتخانه ها و سازمان های مستقل پس از دریافت شاخص های اختصاصی ستاد دستگاه و سازمان های وابسته نسبت به تنظیم برش استانی آن برای سال 1395 و ارسال آن به سازمان اداری و استخدامی کشور برای بررسی و تأیید نهایی اقدام نمایند. در صورت عدم ارسال برش استانی شاخص ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها می توانند پس از اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور رأساً نسبت به تدوین شاخص های اختصاصی این دسته از واحدهای استانی با در نظر گرفتن شاخص های ستاد دستگاه مربوط (ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام و آنها را مورد ارزیابی قرار دهند. شاخص های اختصاصی ابلاغ شده مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در سطح ستاد، سازمان های وابسته و کلیه واحدهای استانی تابعه می باشد و دستگاه های اجرایی، در زمان ورود گزارش عملکرد به سامانه مدیریت عملکرد، مجاز به تغییر در عنوان، اهداف و اوزان آنها نیستند.

  * دریافت گزارش خودارزیابی، بررسی و ارزیابی گزارش عملکرد ستاد دستگاههای اجرایی استان در هر دو بعد شاخصهای عمومی و اختصاصی در سامانه نظام مدیریت عملکرد ستاد دستگاه مربوطه باید به گونه ای انجام گیرد که بعد از تأیید نهایی گزارش ها، فایل خروجی از سامانه مدیریت عملکرد کلیه دستگاه ها (اعم از ملی و استانی) حداکثر تا تاریخ 15‏‏/2‏‏/1396 به سازمان اداری و استخدامی کشور (امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانی) ارسال گردد. با توجه به اینکه امکان دریافت گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی استان صرفاً از طریق سامانه ستاد دستگاه فراهم گردیدهاست، لذا ضروری است دستگاه های اجرایی استان در مهلت تعیین شده اقدام به ورود اطلاعات نمایند.

  * آن دسته از دستگاه های اجرایی استان که فاقد برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری، شاخص های اختصاصی ابلاغی از سوی سازمان و سامانه مدیریت عملکرد می باشند، موظفند پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها درخصوص اهداف شاخص های عمومی و اختصاصی موردعمل، نسبت به انعقاد تفاهم نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در چارچوب برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری موضوع تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 127675‏/ت50642هـ مورخ 28‏/10‏/1393 و همچنین تعیین شاخص های اختصاصی با تأیید سازمان مذکور، تا پایان سال 1395 اقدام نمایند. همپنین از تاریخ 1‏/2‏/1396 لغایت 15‏/2‏/1396، با دریافت رمز عبور به سامانه مذکور، گزارش عملکرد خود را در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی وارد سامانه نمایند.

  * نتایج ارزیابی های انجام شده ضمن ارائه در شورای عالی اداری و گزارش به رییس جمهور محترم، در جشنواره های شهید رجایی (سطح ملی و استانی) اعلام و به اطلاع عموم خواهد رسید. ضمناً امتیاز مکتسبه دستگاه اجرایی استان، مبنای محاسبه امتیاز ارزیابی عملکرد رییس دستگاه(به استناد تبصره 1 بند 4 ماده 1 بخشنامه 11942‏‏/200 تاریخ 22‏‏/5‏‏/1390)، پرداخت فوقالعاده کارآیی و عملکرد کارکنان دستگاه(به استناد تبصره 2 مصوبه 6653‏‏/206 تاریخ 23‏‏/3‏‏/1390) قرار خواهد گرفت. همچنین به استناد تبصره بند 3 ماده 4 بخشنامه 11942‏‏/200 تاریخ 22‏‏/5‏‏/1390، بهرهمندی مدیران و کارمندان از هرگونه پاداش(به استثنای پاداش مربوط به ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری) منوط به کسب رتبه متوسط یا بالاتر دستگاه از ارزیابی عملکرد میباشد.

 

 جهت دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی سال 1395 سطح استانی

فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید

نظر دهید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

سامانه ها

سامانه کارکنان نظام اداری کشور تسما

سایتهای مرتبط

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری سامد سامد