» شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

در حال بروز رسانی...

سامانه ها

سامانه کارکنان نظام اداری کشور تسما

سایتهای مرتبط

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری سامد سامد